REGULAMIN STAJNI

 1. Pamiętaj-każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Stajni Terenowo-Rajdowej ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu. 
 2. Wykupując u nas zajęcia dla siebie lub Twojego dziecka, akceptujesz tym samym warunki regulaminu, jak również wyrażasz zgodę, aby Twoje dziecko jeździło u nas konno.
 3. Decydując się na jazdę konną - pamiętaj o swoich predyspozycjach i możliwościach zdrowotnych, jak również o ewentualnych ograniczeniach Twoich dzieci. Musisz być pewien, czy Ty lub Twoje dziecko nie posiadacie przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu. W razie wątpliwości zapytaj lekarza i porozmawiaj z instruktorem o swoich ograniczeniach.
 4. W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie/na wybiegu, przeprowadzania konia, czyszczenia, pielęgnacji) jeźdźców obowiązuje odpowiedni strój ochronny zgodnego z wymogami bezpieczeństwa odpowiednimi w trakcie wykonywania danej czynności, tj.: buty za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.), niekrępujące ruchów elastyczne spodnie (bryczesy, itp.), kask jeździecki z trzypunktowym zapięciem, polecamy również kamizelki ochronne, szczególnie u dzieci.  „Stajnia” nieodpłatnie wypożycza kaski ochronne.
 5. Osoba, niemająca kasku nie zostanie dopuszczona do zajęć.
 6. Kontakt ze zwierzętami, a zwłaszcza jazda konna wymaga dużej uważności i koncentracji. Jeśli jesteś w nienajlepszej formie nie wsiadaj na konia.
 7. Nigdy nie wsiadaj na konia i nie zbliżaj się do zwierząt będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Na terenie stadniny w bliskości zwierząt- nie biegaj, nie krzycz ani też nie wykonuj w stosunku do nich żadnych gwałtownych ruchów. Nigdy nie podchodź do koni od tyłu bez uprzedzenia!!
 9.  Jeśli Instruktorzy lub opiekunowie uznają, że narażasz ludzi lub zwierzęta na niebezpieczeństwo swoim nieodpowiednim zachowaniem - mogą poprosić Cię o zejście z konia lub nawet o opuszczenie terenu „Stajni”.
 10.  Jeździec  jest zobowiązany stawić się przygotowany w Stajni TR, co najmniej 30 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej. W tym czasie samodzielnie przygotowuje konia do zajęć, by być gotowym do wsiadania na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia jazdy. W razie spóźnienia uczestnika instruktor może według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia zajęć albo odmówić spóźnionemu uczestnictwa w jeździe. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych. Instruktor lub opiekun służy pomocą osobom nie będącym jeszcze w pełni samodzielnym przy obsłudze konia.
 11.  Opłata za przygotowanie konia do jazdy na życzenie jeźdźca do uzgodnienia. Należy być wtedy minimum 5 minut przed rozpoczęciem jazdy.
 12. Odwołanie zajęć przez uczestnika musi się odbyć minimum dzień przed zajęciami. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z jazdy – jeździec wnosi opłatę w wysokości 30% wartości jazdy- (koszty poniesione przez stajnię w związku z rezygnacją). Stajnia TR w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od tej zasady.
 13. Jazdy odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Stajnia T-R nie ponosi odpowiedzialności za:
 15. -odwołanie jazd z przyczyn od niej niezależnych.
 16.    -szkody powstałe z winy osób trzecich.
 17. -za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania       się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia, oraz w przypadku nie przestrzegania podstawowych zasad BHP.
 18. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez Stajnie T-R zajęć, w których uczestniczy oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów szkoleniowych i promocyjnych. Stajnia T-R może zatrzymywać i udostępniać nagrania z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi przedstawianą osobę w negatywnym świetle.
 19. Stajnia T-R informuje, a uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.Nasze zwierzęta są przyjacielskie i łagodne - ale nigdy nie możemy przewidzieć ich reakcji na nietypowe wydarzenia - Twoje dzieci powinny przebywać na terenie Stajni T-R wyłącznie pod opieką dorosłych: opiekunów lub pracowników stajni.
 20.  Nie niszcz sprzętu jeździeckiego -odpowiadasz za konia, i sprzęt jeździecki Ci powierzony - w przypadku jego uszkodzeń wynikających z Twojej niedbałości odpowiadasz za niego finansowo.
 21.  Pamiętaj by zawsze stosować się do  poleceń i wskazówek instruktorów i opiekunów stajni, których udzielają dla Twojego dobra i bezpieczeństwa, jak również dla dobra i bezpieczeństwa zwierząt.
 22. Za szkody i straty materialne spowodowane z winy nieprzestrzegania regulaminu i wskazówek personelu stajni odpowiada jeździec.
 23. Pamiętaj o zachowaniu czystości, nie pozostawiaj po sobie śmieci, Nie wnoś ognia oraz nie pal papierosów na terenie stajni (poza wyznaczonymi do tego celu miejscami)
 24. Na teren stajni można przyjeżdżać z własnymi zwierzętami jednak hałaśliwe zwierzęta zostaw raczej w domu, a niespokojne - trzymaj na smyczy i w kagańcu.
 25.  Jeśli chcesz nakarmić jakiekolwiek zwierzę możesz to zrobić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia opiekuna stajni lub właściciela. Zawsze upewnij się u pracownika stajni czy jedzenie, którym chcesz nakarmić nasze zwierzęta jest odpowiednie.
 26. Wydruk z kasy fiskalnej- potwierdzenie uiszczenia opłaty za jazdę jest do odbioru w domu właścicieli i mieszczącym się tam biurze lub na kolejnych zajęciach u instruktora do 7 dni. Ze względu na styl pracy instruktor nie jest wstanie (!!!!) mieć ze sobą kasy fiskalnej- przepraszamy za utrudnienia.

Poniższe zasady służą zapewnieniu miłego i bezpiecznego wypoczynku na terenie STAJNI TERENOWO-RAJDOWEJ NAWOJOWA GÓRA czego serdecznie życzymy.


Stajnia Terenowo-Rajdowa Nawojowa Góra k/KRAKOWA