II ZAWODY KLUBOWE  STAJNIA NAWOJOWA GÓRA

KONKURSY UJEŻDZENIE, CROSS  I SKOKI

 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. ZAWODY

Ranga zawodów-spotkanie koleżeńskie

Kategorie wiekowe- od 7 lat do B.O.

Data- 16-17 czerwiec 2018

Miejsce: Stajnia Terenowo-Rajdowa Nawojowa Góra

 

        2. ORGANIZATOR

Nazwa:Stajnia Terenowo-Rajdowa Nawojowa Góra

Adres:ul. Chrustówka 23 32-065 Nawojowa Góra

Telefon: 664753812 biuro@nawojowagora.pl

 

OSOBY OFICJALNE

Komisja sędziowska

Ujeżdżenie ……………………………….

Cross………………………………………

Skoki ………………………………………

Gospodarz toru:  Alicja Furtak

Komisarz zawodów:.....................................

Weterynarz: BRAK

Obsługa medyczna: BRAK

 

WARUNKI TECHNICZNE

plac konkursowy: podłoże –piasek z gliną

rozprężalnia: podłoże trawa z gliną

cross: podłoże piach, trawa, glina, liście

Warunki na terenie ośrodka są bardzo siermiężne i turystyczne prosimy nastawić się na to psychicznie i fizycznie ( może być błoto, ślisko, kurzyć się, padać deszcz… nie mamy praktycznie zaplecza socjalnego)

Konkursy odbywają się na zewnątrz, nie mamy hali.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń ostatecznych 10.06.2018

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres biuro@nawojowagóra.pl lub poprzez FB https://www.facebook.com/stajniaterenoworajdowa.nawojowagora

Wszystkie informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie organizatora  www.nawojowagora.pl  i na FB.

  • WARUNKI FINANSOWE

Opłata startowa: 50zł za pierwszy konkurs, każdy dodatkowy 20zł.

Nocleg koni w stanowiskach pod gołym niebem lub na wybiegu- bezpłatne

Pasza: siano, owies na cały czas pobytu 20zł.

Stajnia czynna od 15.06 od godziny 17:00 do 18.06 do godziny 10:00

Istnieje możliwość podłączania do prądu.

Psy muszą przebywać na uwięzi.

Konto: nr konta: 44 1240 4719 1111 0000 5179 2901

Z dopiskiem zawody 16-17 czerwca 2018 lub gotówką w dniu zawodów.

 

  • ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Nocleg pod namiotem lub na sianie bezpłatnie.

Wyżywienie we własnym zakresie.

  • DOKUMENTY JEŹDŹCÓW I KONI

W konkursie mogą startować zawodnicy powyżej 7roku życia nie posiadający licencji sportowej. Osoby nieletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania polisy NNW

Konie  muszą mieć paszport z aktualnym szczepieniem przeciw grypie ( szczepienie raz w roku). Do konkursu skoków i cross dopuszczone będą konie minimów 4 letnie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce w trakcie trwania zawodów.

 

NAGRODY

Flot's dla zawodników, drobne nagrody rzeczowe

 

PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA 16.06

9:00  odprawa techniczna 

10:00 konkurs ujeżdżenia LL wkkw (czworobok20x40)

13:00 konkurs ujeżdżenia P6 (czworobok20x40)

15:00 cross mini LL ( do 40cm)

16:30 cross L ( do 80cm)

19:00 biesiada przy ognisku

NIEDZIELA 17.06

 9:00  odprawa techniczna

10:00 konkurs skoków 40cm ( konkurs zwykły)

11:30 konkurs skoków 60cm ( konkurs zwykły)

13:00 konkurs skoków 80cm ( konkurs dwunawrotowy)

14:30 konkurs instruktorski ( tatarski)

 

Zawody traktowane są jako trening i spotkanie towarzyskie- nie mają akredytacji PZJ.

Sędziowie nie są sędziami akredytowanymi przez PZJ.

 

STRÓJ I RZĄD JEŹDZIECKI

-wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku zapinanym trzypunktowo.

- w konkursie skoków i cross nieletni obowiązkowo muszą mieć kamizelki ochronne.

-wszystkich zawodników obowiązuje schludny,  estetyczny i bezpieczny strój jeździecki. W miarę możliwości strój konkursowy ( w przypadku braku nie ma konieczności)

      -rząd  i ogłowie tak jak traktują przepisy PZJ

      -wszystkich zawodników obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ

 

UWAGI KOŃCOWE

Zwody są spotkaniem towarzyskim a nie zawodami w prawnym tego słowa znaczeniu. Spotykamy się koleżeńsko, a nie sportowo. Nie zapewniamy opieki weterynaryjnej ani medycznej, bezpiecznych kłódek w stojakach konkursowych, podłoża kwarcowego itp… wszystkim więc, którzy spodziewają się luksusów i organizacji na poziomie sportowym lub choćby zawodów towarzyskich PZJ –dziękujemy. Każdy bierze udział w zabawie na własną odpowiedzialność.

Opłata wpisowa przeznaczona jest na organizację zawodów- przygotowanie przeszkód, zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów, drobnych nagród rzeczowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wykożystania zdjęć z zawodów z wizerunkami konii jeźdźców do celów marketingowych;)

 

 


Stajnia Terenowo-Rajdowa Nawojowa Góra k/KRAKOWA